KSC Event - 10 mei 2022

Hoe belangrijk is kennis voor uw organisatie?

Esp 101 ,5633 AA Eindhoven

Event informatie

GEEF UW ORGANISATIE DE JUISTE AANDACHT?

Hoe belangrijk is kennis voor uw organisatie?
De plannen van het Knowledge Sharing Centre (KSC) en Netwerk borrel!

Tijdens dit event gaan we kennisborgen onder de aandacht brengen en wat dit kan betekenen voor uw organisatie. Prof. Dr. IR. Mathieu Weggeman neemt u mee in het opstarten van dit proces binnen uw organisatie.
Verder gaan we u laten zien hoe de KSC Academy u hierbij kan gaan helpen.
Ook staan we even stil bij de verdere plannen van het Knowledge Sharing Centre.

Onze sprekers Downloads
This event is made possible by:

Programma

 • 15.30 - 16.00 Inloop met koffie en thee
 • 16.00 - 16.45 Kennismanagement inrichten
 • 16.45 - 17.00 Onderzoek TU/e -Interorganisatorische kennisdeling
 • 17.00 - 17.30 KSC Academy, hulp in kennisborging & KSC update
 • 17.30 - 17.45 Bepaal het innovatief vermogen van uw bedrijf
 • 17.45 - 18.00 VRAGEN Mathieu Weggeman
 • 18.00 - 19.00 Netwerkborrel

Onze sprekers

Jeroen van de Vorst

Vorst Learning and Development

Jeroen zal onze dagvoorzitter zijn van dit event, hij neemt u mee in het land van kennis en introduceert onze gasten.

Heeft gesproken over... KSC dagvoorzitter

Prof. DR. IR. Mathieu Weggeman

TU Eindhoven

Prof. dr. ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Mathieu Weggeman heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties.

Heeft gesproken over... Kennismanagement inrichten

dr. Josette M.P. Gevers

TU Eindhoven

Josette Gevers is an Associate Professor at the Eindhoven University of Technology (TU/e) and co-chair of the Human Performance Management group. Her research focuses on investigating the drivers of effective teamwork and performance. This work involves various types of teams (project teams, action teams, science teams, and sports teams) and forms of collaboration (interdisciplinary collaborations, intra- or inter-organizational collaborations, and human-robot collaborations).

Heeft gesproken over... Onderzoek TU/e -Interorganisatorische kennisdeling

Rene van Ommeren

Innovox and Partners

De KSC-Academy wil een brug slaan tussen het borgen van kennis en het daadwerkelijke delen hiervan door een laagdrempelig aanbod van diverse stappen in dit proces.

Heeft gesproken over... KSC Academy en hulp in de opzet van kennisborging

Laurens van Lieshout

Lieshout Consultancy

Met een ’Quick scan’ is het mogelijk om de status van het innovatief vermogen van uw bedrijf, ten opzichte van de sector te bepalen. Met behulp van deze kennis bieden wij u ondersteuning om gericht actie te ondernemen.

Heeft gesproken over... Bepaal het innovatief vermogen van uw bedrijf

Vragen vanuit het publiek

Vragen vanuit het publiek worden beantwoord en verdere uitleg wordt gegeven.

Heeft gesproken over... Het publiek wordt gevraagd om vragen te stellen om met elkaar in discussie te gaan.

Q&A

Nee dat is zeker niet de bedoeling van het KSC initiatief maar ook niet noodzakelijk. Wij hanteren de 60/40 regel, een ontwikkelaar heeft basis kennis nodig om in te kunnen schatten dat een fabricage techniek goed toepasbaar is voor zijn ontwerp maar het is voor hem niet noodzakelijk om alle details te weten. Als vuistregel zeggen we dat hij aan 60% van de kennis voldoende heeft om deze inschatting goed te kunnen maken. De ontwerpen hoeft immers het onderdeel niet zelf te kunnen produceren. De laatste 40% wordt vaak ingebracht door het contact met de gekozen leverancier. Dus is het voor een leverancier belangrijk om aan te geven waar hij uniek in is en waaruit blijkt dat men voor hem zou moeten kiezen. Het gaat over het aanleveren van basis kennis aan een ontwerper om via een indicatie te komen tot een relatie om verder uitwerking tot een product te kunnen afstemmen.

Trots is een emotie die heel erg stimulerend is voor kennisdeling maar die wel op de juiste manier moet worden gebruikt zonder gevoelige informatie (IP informatie) weg te geven. Juist daarom stimuleert de KSC organisaties om aan de slag te gaan met kennis binnen hun organisatie en medewerkers te helpen met het vraagstuk wat kan ik delen en wat liever niet. Met deze vraagstukken kunt u altijd terecht bij de KSC Academy. Onderzoek heeft ons nu al geleerd dat mensen (medewerkers) door trots graag hun kennis willen delen en dat we daar in de praktijk nog niet voldoende aandacht aan schenken. Zij kunnen heel geëmotioneerd vertellen over hun werk en vaardigheden.

Zijn we een handelsland of een kennisland? Nemen we dus de beslissing om geld uit te geven voor het stimuleren van de handel of investeren we in het opbouwen en uitbouwen van kennis? Wij kunnen als relatief klein land niet en/en doen we zullen een keuze moeten maken. Realiseren we ons dit wel voldoende en stellen we de budgetten hier wel voldoende adequaat op af dus is dus de vraag. Mensen met een technische insteek zijn niet zo goed in het aandacht vragen om deze budgetten en het schreeuwen om de juiste aandacht, dat zouden we meer moeten doen. Kennis is een moeilijker gebied om enthousiast over te praten en dat is misschien ook wel een reden waarom het minder aandacht krijgt.

De vis is de laatste die je moet vragen hoe het leven buiten het water is. Als je er zelf inzit dan denk je dat dat normaal is. Iets wat erg belangrijk hierin is dat je succes story’s meld waaruit blijkt dat samenwerking tot goede resultaten heeft geleid, het Knowledge Sharing Centre (KSC) zou hier van waarde kunnen zijn. Explicieter succes verhalen vastleggen om de voordelen van kennis deling te laten zien. Componenten van succesverhalen herkennen en daarmee een vertrouwde cultuur scheppen.

Geografisch grenzen aannemen is ouderwets. Dit zou je met elkaar kunnen afspreken zonder in een politiek verhaal terecht te komen. Beter is het werken met mensen die enthousiast zijn voor de dingen waar jij ook mee bezig bent. Besteed je energie aan degene die dit ook inzien i.p.v. diegene te willen overtuigen die nog niet zover zijn.

Mathieu geeft aan erg voor te zijn en dient ook te worden onder gebracht in de lijn van de succes story’s. Misschien kunnen de mensen hier een bepaalde rust aan ontlenen of vertrouwen, [het kan wel] zonder dat we elkaar het leven zuur maken. Zelfs als we er allemaal beter van worden. Wat ik gezien heb is dat er een heel groot verschil is tussen aan de ene kant ingenieurs, de constructeurs, engineers en aan de andere kant de juridische zaken en van financiën. Die hebben een ander wereld beeld en er zijn niet veel voorbeelden waar die elkaar juist hebben geholpen.

Stokpaardje is dan zouden de leiders zich tot het Rijnlands gedachtegoed moeten bekeren. In dat model is het liefde voor het vak groter dan het liefde voor het geld. Als met elkaar mooie dingen ziet om te maken dan doe je dat en daarna ge je wel kijken om je iets mee kunt verdienen. Dan denk je niet in termen van concurrentie maar aanvullende competenties. Tweede kenmerk is wie het weet mag het zeggen in de plaats van wie de baas is mag het zeggen. De liefde voor het vak moet belangrijker zijn dan de liefde voor het geld.

De roep om het Rijnlandse model klinkt steeds luider naarmate de economische tegenslagen harder worden. Jaap Peters en Mathieu Weggeman vatten in Het Rijnland boekje de belangrijkste Rijnlandse principes nog even samen. En Weggeman legt Boekcover nog maar eens uit waarom Rijnlands zo belangrijk is: ‘Nu is het nog een dichotomie tussen het Angelsaksische en Rijnlandse model. Door eerst de Rijnlandse principes te benadrukken, kunnen we komen tot een derde weg.’ https://www.managementboek.nl/magazine/podcast/1414/mathieu-weggeman-over-het-rijnlandse-model

Succes verhalen worden al gemaakt en gedeeld via de websites van het KSC en via het LinkedIn kanaal van het KSC zullen deze verhalen ook aan een ieder zo veel als mogelijk worden gedeeld. Dit is immer goede marketing voor de organisatie waar het verhaal vandaan komt maar ook voor het platform zelf.

Kennis weet niet dat hij van een bepaalde soort is. Ordening en gedragslijnen zouden ervoor moeten zorgen dat medewerkers weten hoe met kennisdeling om te kunnen gaan. Wat te kunnen delen en wat niet blijft moeilijk voor een medewerker. Technische medewerkers denken in functie van een probleem en als ze dan tegelijkertijd de filter wel en niet delen daarop moeten toepassen dan kunnen ze het probleem niet oplossen en dan komen we niet tot de innovatie die we nodig hebben.

Vrije kennis: Is algemene kennis die nodig is om de eerste stappen te maken. Kennis die je onder bepaalde voorwaarde kunt delen: Is kennis die je kunt delen als je samen al een NDA hiervoor hebt afgesproken. IP kennis: Is kennis die je organisatie zodanig uniek kan maken dat je die liever niet deelt.

De betekenis van thought leadership luidt dat een individu of bedrijf in een bepaald vakgebied gezien wordt als autoriteit, waarbij de expertise als referentie fungeert. Dit betekent dat je deze strategie inzet om de vraag voor een specifieke dienst of product te creëren of te vergroten. Het KSC kan een rol vervullen in deze “Thought leadership” gedachte. Dus laten zien wat je vaardigheden zijn zodat andere ze kunnen en gaan toepassen. Het moment van samenwerken is ook verbonden aan de complexiteit van de vaardigheden. Hoe complexer en soms hoe minder bedrijven die dit kunnen toepassen des te eerder gaan bedrijven samenzitten om elkaar te ondersteunen.

Contact

Beschikbare locaties

 • - Sioux Technologie - Esp Eindhoven
  Beschikbare plaatsen: 9
 • - Craft Education / Mitutoyo - Deurne
  Beschikbare plaatsen: 17
 • - GMT Benelux - Venlo
  Beschikbare plaatsen: 17
 • - VGI Willems - Hapert
  Beschikbare plaatsen: 20

"*" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring*
X