About us

Organiseren van Events zorgt voor een algemene kennis overdracht tussen bedrijven. Kennisoverdracht tussen bedrijven zorgt voor een kennisboost om samen naar een hoger niveau te streven.

Organizing Events ensures a general transfer of knowledge between companies. Knowledge transfer between companies provides a knowledge boost to strive for a higher level together.

Knowledge Sharing Centre

Het KSC is dé verbinder tussen bedrijven uit de design- en maakindustrie, die kennis op een toegankelijke manier bundelt om op een vertrouwde basis tot een gezamenlijke groei en samenwerking te komen.

The KSC is the connector between companies from the design and manufacturing industry, which bundles knowledge in an accessible way in order to achieve joint growth and collaboration on a trusted basis.

 

 

 

X