POSTER Manufacturing Technology Conference

Richtlijnen voor het maken van uw poster.

Posters zullen te zien zijn op het ‘Manufacturing Technology Conference’ event en daarna zullen ze online te zien zijn voor een nog breder publiek.

Op deze pagina vindt u de relevante informatie om uw poster te maken en in te dienen.
We zullen proberenom op zoek te gaan naar een samenwerking tussen een designer en fabricage expert om middels de juiste samenwerking te komen tot een goede poster.

_____

Template

 • Gebruik de postersjabloon voor uw  poster voor te bereiden.
 • Voeg het posternummer toe aan je poster.
 • Wijzig de lay-out niet en bedek geen van de kenmerken van de sjabloon (bijv. vakken voor categorie- en posternummers, voettekstinformatie) met tekst of afbeeldingen.

_____

Auteurs, erkenningen, vertrouwelijkheid, peer-review

 • Het maximum aantal (mede)auteurs van een poster is 6 (als er meer personen moeten worden genoemd, voeg deze dan toe in een dankwoord onderaan de poster).
 • Namen van externe en leveranciers mogen niet worden vermeld zonder uitdrukkelijke toestemming van die externe of leverancier.
 • Datasets en technische tekeningen afkomstig van externe partijen kunnen niet worden opgenomen, tenzij gebruik is geautoriseerd door de Informatie-eigenaar.
 • Alleen vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld, geen bedrijfsgeheim of technisch topgeheim is toegestaan. Neem in geval van twijfel contact op met de eigenaar van de informatie.

_____

Stijl, tekst, visuals

 • De poster moet in het Engels zijn geschreven.
 • De tekst is duidelijk en to the point (gebruik opsommingstekens, nummering en koppen, zodat het gemakkelijk leesbaar is).
 • Gebruik waar mogelijk visuele elementen in plaats van tekst.
 • Houd er rekening mee dat als je poster ook op een locatie hangt, deze vanaf een kleine afstand leesbaar moet zijn.
 • Animaties of filmpjes in je poster zijn niet toegestaan (je poster wordt geconverteerd naar een afbeeldingsbestand voor zowel het online platform als op een locatie).

_____

Korte samenvatting

De samenvatting is bedoeld om de inhoud van uw poster op een korte en pakkende manier uit te leggen aan potentiële bezoekers om hen aan te moedigen uw poster nader te bezoeken.

 • Het mag maximaal 500 tekens bevatten, inclusief spaties.

_____

Uitleg video

Het wordt sterk aanbevolen om een korte video op te nemen waarin de inhoud van je poster wordt uitgelegd. Deze video wordt weergegeven op de bestemmingspagina van uw poster op het online platform en helpt bezoekers uw verhaal te begrijpen.

 • De video mag maximaal 3 minuten duren!
 • Maak een video in mp4-formaat, bijvoorbeeld via PowerPoint Screen Recording (richtlijnen/tips). ​​​​​​​
 • De video kan, net als de posterpresentatie, alleen vertrouwelijke informatie weergeven.
 • Maak de video in het Engels, spreek duidelijk en rustig.
 • Sla de video op met een naamindeling die uw posternummer weerspiegelt en vervang streepjes en punten door onderstrepingstekens (bijv. ??.mp4)​​​​​​​.

_____

Indienen

Posters moeten voor 3 december via dee link worden ingediend.

Tijdens het indienen wordt u gevraagd om het volgende te verstrekken:

 • De details van uw poster (bijv. titel, lijst van auteurs, trefwoorden, fabricage techniek).
 • Uw poster in ppt-formaat.
 • De samenvatting van maximaal 500 tekens, inclusief spaties.
 • Optioneel, maar sterk aanbevolen, Uitlegvideo (max. 3min) waarin de inhoud van uw poster voor het online platform wordt uitgelegd.

_____

Na indiening

Na indiening op 3 december wordt uw poster beoordeeld op kwaliteit en bescherming van intellectueel eigendom door een beoordelingscommissie.

In de aanloop naar de conferentie publiceren we een lijst van alle posters, waar ze worden getoond met een korte samenvatting.

Posterdisplay op het platform

Alle posters worden beschikbaar gesteld via het online platform. Aangezien het niet mogelijk is om je poster live op het platform te presenteren, is het ten zeerste aan te raden om een korte uitlegvideo op te nemen die zal worden toegevoegd aan de landingspagina van je poster.

Persoonlijke vertegenwoordiging

Tijdens het evenement zal uw posters worden getoond. Dit betekent dat er op 14 februari minimaal één persoon uit het team van auteurs aanwezig moet zijn op de event locatie, klaar om in gesprek te gaan met de bezoekers. Dit zal een technisch inhoudelijke persoon moeten zijn en geen verkoper.

X