Supplier participation

Richtlijnen voor deelname.
De conferentie heeft als doel om technici uit de design- en maakindustrie bij elkaar te brengen en ze kennis te laten delen.

De Manufacturing Technology Conference is de plek om te delen en leren over hoe producten kunnen worden geproduceerd.
De conferentie zal een combinatie van mondelinge presentaties en posters bevatten.
Op deze pagina vind je de relevante informatie om middels poster/presentatie deel te nemen.

_____

Onderwerpen die relevant zijn voor de KSC Manufacturing Technology Conference zijn:

  • Mechanische fabricage technieken.
    • Bestaande technieken.
    • Nieuwe technieken.
  • Materiaal behandelingen.
  • Meet technieken.
  • Assemblage tenieken.

We kunnen geen IP gevoelige onderwerpen accepteren alles moet vrij gedeeld kunnen worden.
Elke leverancier is zelf verantwoordelijk om dit zelf te bepalen, heeft u hierbij hulp nodig laat het ons dan even weten.

Respecteer informatie van derden. Het gebruik van namen of gegevens die herleidbaar zijn tot andere organisaties is in principe niet toegestaan, tenzij er sprake is van expleciete toestemming van desbetreffende partij.

_____

Maak je gereed voor de ‘Manufacturing Technology Conference’ .
De conference is uw unike kans om uw fabricage techniek onder de aandacht te brengen bij de bedrijjven die het kunnen toepassen in het tot stand komen van nieuwe onderdelen of machines. De conference is bedoeld om openlijk kennis te delen, door content met mensen, mensen met content en mensen met mensen te vrbinden. Door niet te horen over succesverhalen maar ook leertrajecten van mislukkingen,hopen we u aan te moedigen uzelf en anderen uit te dagen, grenzen te doorbreken en samen te werken over verschillende uitgangspunten.

_____

X