Your technique focus on something new

MTC 2023
Manufacturing Technology Conference 2023 LINK

Design vrijheid en maakbaarheid zijn meer aan elkaar gekoppeld dan sommige mensen denken. Kennis in maakbaarheid geeft meer design vrijheid. Maar zo simpel is dat niet, zelfs niet als het in ons land bruist van experts die je alles kunnen vertellen van alle verschillende technieken.

Design freedom and manufacturability are more closely linked than some people think. Knowledge in manufacturability gives more design freedom.  But it’s not that simple, even if our country is brimming with experts who can tell you everything about all the different techniques.

Read More

X